Category Archives: d.奇妙耶穌

奇妙耶穌 2.從人的角度看耶穌的死

耶穌自稱為神的言行觸怒了猶太人,猶太人便羅織罪名,讓羅馬人將耶穌判了死罪,因此耶 … 繼續閱讀

張貼在 d.奇妙耶穌, H.大衛鮑森專題講座 | 發表留言

奇妙耶穌 1.道成肉身

張貼在 d.奇妙耶穌, H.大衛鮑森專題講座 | 發表留言