Category Archives: 35.哈巴谷書

聖經項目(Bible Project) 哈巴谷書

新加坡希望教會(中文堂)將Bible Project的視頻翻譯成中文,加入字幕。 … 繼續閱讀

張貼在 35.哈巴谷書, F.舊約單卷查經 | 發表留言

01哈巴谷書

圖片 | Posted on by | 發表留言

哈巴谷書簡介與架構

張貼在 35.哈巴谷書, F.舊約單卷查經 | 發表留言